2023 Dünya kadınlar günü: emekçi kadınlar ve baskıdan kurtulmak için siyasi bir program

Fotoğraf Paul Mattsson

Paylaş

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar Dünya Kadınlar Günü’nü çeşitli şekillerde kutlayacak. Birçok ülkede, özellikle de hükümet karşıtı hareketlerin aylardır devam ettiği İran’da, kadınların maruz kaldığı baskılara karşı protesto gösterileri beklenebilir. 

Sosyalistler için Uluslararası Kadınlar Günü’nün (IWD) gurur verici tarihinden kaynaklanan özel bir anlamı ve amacı vardır.  1910 yılında Kopenhag’da İkinci Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı düzenlendi. Dönemin önde gelen Alman Marksistlerinden Clara Zetkin, daha iyi ücret ve koşullar ile kadınların oy hakkı için kampanya yürütmek üzere her yıl her ülkede aynı günde bir kutlama yapılmasını -Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü- önerdi. Sendikaları, sosyalist partileri ve çalışan kadın örgütlerini temsilen 17 ülkeden 100’den fazla kadının katıldığı konferansta öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk kadınlar günü 8 Mart 1911’de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de düzenlenen gösterilerle gerçekleştirildi. Gösterilere 1 milyondan fazla kadın ve erkek katıldı. Kadınların oy hakkı günün en önemli meselesiydi ama tek meselesi değildi. Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları korkunç koşullara, düşük ücretlere ve ayrımcılığa karşı da bir tepkiydi.

Dünyadaki ekonomik krizin derinleştiği günümüzde kadınlar benzer sorunlarla karşı karşıyadır ve bu nedenle uluslararası emekçi kadınlar günü de bir o kadar önemlidir. Sosyalist ve devrimci içeriğini koruması hayati önem taşımaktadır. Küresel kapitalizmin neden olduğu eşitsizlikleri kronikleştirmek ya da kadınların başarılarını kutlamak yeterli değildir. Marksistlerin görevi, dünya çapında baskıdan kurtulmak için bir program ve strateji geliştirmek ve kadınları ve işçi sınıfını bu program için mücadele etmeye ikna etmektir.

Kadınların karşı karşıya olduğu koşullar ve mücadeleleri

Kapitalizm küresel olarak birçok zorluk ve krizle karşı karşıyadır. En büyük etkiyi çalışan kitleler, yoksullar ve özellikle de kadınlar hissedecektir. Dünyanın dört bir yanında kapitalizm, ev işlerinin ve evdeki bakım yükünün çoğunu taşırken, kadınlara daha az ücret ödemek için kadınların aile içindeki bakıcı rolünden faydalanmaktadır. Başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede enflasyona, ücretlere, çalışma koşullarına ve hizmetlere yönelik saldırılara tepki olarak son dönemde yaşanan grev dalgaları ilham verici olmuştur. Kadınlar sendikalarında, grev yerlerinde, mitinglerde ve gösterilerde muazzam bir tepki verdiler. Bunda şaşılacak bir şey yok. Kadınların kapitalizm altında karşılaştıkları çifte baskı nedeniyle, uğruna mücadele edecekleri çok şeye sahipler.

Oxfam’a göre, kadınlar dünya çapında en düşük ücretli işlerde çalışmaktadır.  Küresel olarak erkeklerden yüzde 24 daha az kazanıyorlar. Erkek işçiler de iyi ücret almıyor. Oxfam, mevcut ilerleme hızıyla ücret farkının kapanmasının 170 yıl alacağını tahmin ediyor. Yaklaşık 2 asır daha eşit ücret sağlayamayacak olan kapitalist sistem için ne büyük bir suçlama. Ve bu, derinleşen küresel ekonomik krizi ve kapitalistler ile onların hükümetteki temsilcilerinin işçi ücretlerini daha da aşağı çekme girişimlerini hesaba katmıyor. Erkeklere kıyasla yaklaşık 700 milyon daha az kadın ücretli işte çalışmaktadır. Ancak erkekler de düşük ücretlidir ve işlerine, ücretlerine ve koşullarına yönelik bir saldırıyla karşı karşıyadır. Erkek ve kadın işçiler için sendikal ücret oranları için mücadele ediyoruz.

Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların yüzde 75’i kayıt dışı ekonomide çalışmaktadır; bu ülkelerde iş sözleşmesi, yasal haklar veya sosyal korumaya sahip olma ihtimalleri daha düşüktür. 600 milyon kadın en güvensiz ve güvencesiz çalışma biçimlerinde çalışmaktadır. Kadınlar küresel istihdamın %39’unu oluşturmaktadır ancak covid pandemisi sırasında toplam iş kayıplarının %54’ünü oluşturmuştur. Virüs, orantısız bir şekilde kadınlar tarafından yerine getirilen ücretsiz bakım yükünü önemli ölçüde artırmıştır. Yeme-içme-konaklama sektörü de kadınların çoğunluğunu istihdam etmektedir.

Ücretli ve ücretsiz işler birlikte sayıldığında kadınlar erkeklerden daha uzun süre çalışmaktadır. Bu da küresel olarak, bugün genç bir kadının yaşamı boyunca bir erkekten ortalama dört yıl daha fazla çalışacağı anlamına gelmektedir. Ancak tüm çalışanlar, geçimlerini sağlayacak kadar kazanmak için gerekenden daha uzun saatler çalışmaktadır. Ücret kaybı olmadan çalışma haftasını kısaltacak ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin yapmaya çalıştığı gibi emeklilik yaşını arttırmak yerine azaltacak teknolojiye sahibiz. Fransa’da emeklilik yaşını 64’e çıkarma planı nedeniyle Macron hükümetine karşı muazzam bir mücadele yürütülüyor. 

Kürtaj hakkı

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtajın anayasal bir hak olduğunu kabul eden 1973 tarihli Roe v Wade kararını bozdu. Bu, ABD’de kadın haklarına yönelik son 50 yılın en büyük saldırısını temsil etmektedir. Ülke genelinde on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileriyle tepki verdi. 

Bundan en çok zarar görecek olanlar ise, kürtajın hala mümkün olduğu eyaletlere yüzlerce kilometre yol kat edecek kaynaklara sahip olmayan emekçi ve etnik azınlıktan kadınlar olacaktır. Kürtajların yüzde 61’i azınlıklara mensup kadınlar tarafından gerçekleşiyor.

ABD halihazırda anne ölümlerinde 38 OECD ülkesi arasında 36. sırada yer almaktadır: 100.000 canlı doğumda %23,8 ile Şili ve Türkiye’nin gerisindedir; Hispanik olmayan siyah kadınlar için bu oran iki katına çıkmaktadır. Bu durum, 2022 yılında 20,89 trilyon dolar değerindeki GSYH ile ölçüldüğünde dünyanın en zengin ülkesinde gerçekleşmektedir. 2020 yılında ABD’de 861 kadın hamilelik sırasında ya da hemen sonrasında hayatını kaybetmiştir. Kürtajı bir suç haline getirmek bu durumu çok daha kötüleştirecektir. Daha şimdiden Polonya’da, hayatlarını kurtarabilecek bir kürtaj reddedildiği için ölen hamile kadın vakalarına tanık olduk. Ya da El Salvador’da yüzlerce kadının kendiliğinden düşük yaptıkları için onlarca yıldır hapiste tutulduğunu gördük – ABD’de kadınların başına gelebileceklere dair karanlık bir işarettir bu. 

Roe’ye yönelik saldırı, işçi sınıfının yaşam standartlarına yönelik son 40 yılın en büyük saldırısıyla aynı döneme denk geliyor. Yükselen enflasyonla birlikte, kürtaj haklarını savunma ve iyileştirme mücadelesini, işçilerin ve sendikaların insana yakışır ücret, iş ve koşullar için verdiği mücadeleyle birleştirerek güçlendirme potansiyeli açıkça ortaya çıkmaktadır. Birleşik bir kitle hareketi karşısında, 1970’lerde birçok ülkede olduğu gibi reformlar kazanılabilir. Ancak, Roe ile gördüğümüz gibi, kazanılan reformlar da tekrar geri alınabilir

Son elli yılda, özellikle sanayileşmiş dünyada kürtaj yasalarının liberalleştirilmesi yönünde bir eğilim olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre her yıl dünya çapında yaklaşık yetmiş üç milyon kürtaj gerçekleşmektedir. Ancak Women on Waves tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık %25’i “son derece kısıtlayıcı kürtaj yasaları “na, yani kürtajı ya tamamen yasaklayan ya da sadece annenin hayatını kurtarmak için izin veren yasalara sahip ülkelerde yaşamaktadır. 

Ücretsiz, güvenli ve erişilebilir kürtaj hakkını savunuyoruz. Ancak kadınlar aynı zamanda ne zaman aile kuracaklarını seçme hakkına da sahip olmalıdır. Bu hak doğurganlık tedavisine erişimi, ücretsiz çocuk bakımını, sendika oranlarına dayalı eşit ücreti, makul ücretli konutları ve kamu hizmetlerinin uluslararası düzeyde genişletilmesini de içermektedir. Kadın işçiler, ücretsiz kürtaj ve doğum kontrolü mücadelesinin bir parçası olarak sendikalarında üreme haklarına ilişkin taleplerin yükseltilmesinde önemli bir rol oynayabilirler. 

Kadına şiddet

Kadına yönelik şiddet, salgın hastalıklar da dahil olmak üzere her türlü olaylda artma eğilimindedir. Stres, sosyal ve hizmet ağların bozulması, ekonomik zorlukların artması ve hizmetlere erişimin azalması kadınların şiddete maruz kalma riskini artırabilir.

Doğu Akdeniz Bölgesi, dünya genelinde kadına yönelik şiddetin en yaygın olduğu ikinci bölgedir (%37). Bölge aynı zamanda çok sayıda mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş nüfus ile dünyanın diğer bölgelerinden daha fazla insani acil durumla karşı karşıyadır.

COVID-19 vakasında, enfeksiyonun yayılmasını engellemek için uygulanan izolasyon, kısıtlı hareket ve evde kalma tedbirleri özellikle kadınlar üzerinde ciddi bir etki yaratmıştır. Aile üyeleri yakın temas halinde daha fazla zaman geçirdikçe, kadınların ve çocuklarının şiddete maruz kalma olasılığı önemli ölçüde artmıştır ve aileler potansiyel ekonomik sorunlar veya iş kayıplarıyla da başa çıkmak zorunda kaldıklarında risk daha da artmaktadır.

Yerinden edilmiş ve mülteci kadınlar ile çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan kadınlar da yüksek nüfus yoğunluğu, yaşam koşullarındaki yakınlık; yetersiz su, sanitasyon ve hijyen; ve sınırlı sağlık, sosyal ve koruma hizmetleri nedeniyle özellikle hassas durumdadır. Suriye, Ukrayna, Somali ve başka yerlerdeki savaşlar, daha fazla kadını daha da savunmasız hale getirmiştir. Suriye/Türkiye’de meydana gelen son deprem de kadınlar için özel sorunlar yaratmıştır.

Ancak kadınlar mücadele ediyor. Şiddete karşı kendiliğinden gelişen protestolar oldu. Birleşik Krallık’ta binlerce kadın, Sarah Everard’ın covid pandemisi sırasında görevli bir polis memuru tarafından öldürülmesini protesto etti. Kasım 2022’de dünya çapında binlerce protestocu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle sokaklara döküldü.

İstanbul’da polis, kadınlara yönelik şiddete son verilmesi ve İstanbul sözleşmesini savunma çağrısında bulunan bir mitingi dağıttı. Polis, miting sırasında düzinelerce protestocuyu gözaltına aldı.

İspanya’da da göstericiler kadınlara yönelik şiddeti kınamak için toplandı. Resmi sayımın başladığı 2003 yılından bu yana ülkede en az 1.171 kişi partneri ya da eski partneri tarafından öldürüldü.

COVID-19 karantinaları sırasında Meksika’da şiddet mağdurları için sığınma evlerinden yardım isteyen kadınların sayısı %80 arttı. Binlerce kişi kadına şiddeti protesto etti.

Cinsiyetçiliğe ve toplumsal cinsiyet şiddetine meydan okumak için kitlesel bir hareket inşa edilebilir. İşçi hareketinin ana örgütleri olan sendikalar, aile içi istismara karşı çıkmak ve cinsiyetçilik ve istismara maruz kalan kadınları destekleyecek politikalar ve hizmetler için çağrıda bulunmak üzere harekete geçirilebilir. Sendikalar, örgütlü, demokratik ve üyelerini savunmak için aktif oldukları durumlarda, işyerinde cinsiyetçilikle nasıl mücadele edilebileceğini göstermişlerdir. Kadın ve erkeklerin grev alanlarında omuz omuza durduğu mevcut grev dalgaları, kadınları etkileyen sorunları gündeme getirmek için bir fırsattır. Aile içi şiddet, taciz ve tecavüzden etkilenen tüm kadınlar için sığınma evleri ve kalıcı, uygun fiyatlı sosyal konutlar da dahil olmak üzere tam olarak devlet tarafından finanse edilen hizmetler ve destek çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca istismara uğrayan kadınlarla temas eden tüm çalışanlar ve kurumlar için uzmanlık eğitimi çağrısında bulunuyoruz

Afganistan ve İran

Taliban’ın 2021’de bir kez daha iktidara gelmesi, özellikle kadınlara karşı amansız bir kampanya anlamına geliyor. Afganistan’da nüfusun %97’si yoksulluk içinde yaşıyor, üçte ikisi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, 20 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya ve ebeveynler ailelerini beslemek için para karşılığı böbrek satıyor. Kadınların STK’larda çalışmasını yasaklayarak, kadınlara ve çocuklara hayat kurtaran temel hizmetlerden mahrum bırakıyorlar. 

Kadınlar, halka açık kırbaç cezalarına çarptırılmış ve Taliban’a meydan okuyarak olağanüstü bir cesaret ve direnç göstermişlerdir. Erkekler de onların yanında yer aldı.

Ve kadınlar tüm kıtalarda baskıya karşı mücadele ediyor

Geçen yıl 13 Eylül’de 22 yaşındaki Jina “Mahsa” Amini, başörtüsünü “uygunsuz” bir şekilde taktığı gerekçesiyle İran ahlak polisi tarafından tutuklandı ve ağır bir şekilde dövüldü. Üç gün sonra hala polis gözetimindeyken hayatını kaybetti.  Neredeyse anında bir tepki oluştu ve kadınlar başörtülerini yırtıp saçlarını kestiler. Protestoları İran gençliğine ilham verdi ve işçilerin zalim bir rejime karşı greve gitmesini sağladı. Uluslararası kapitalizmin sözcülüğünü yapan Forbes dergisine göre bile, “Rejimin kadınlara yönelik muamelesine karşı bir tepki olarak başlayan olay, rejim değişikliği çağrısı yapan ve tüm dünyada tanınan devrimci bir harekete dönüştü.”

Sanandaj Mahalleleri Kadın ve Gençlik Komitesi’nin ilk çağrısı ülke genelinde halk konseyleri kurulması yönündeydi. Bu çağrı sadece gençler tarafından değil, işçi sınıfı ve yoksullar tarafından da ciddiyetle takip edilirse, belirleyici bir gelişme olabilir.

Sanandaj’daki Kadın ve Gençlik Komitesi, devrimci gençlik hareketini ülke çapında bir örgütte birleştirmeyi ve ona ekonomik, sosyal ve demokratik talepleri ele alan birleşik bir program vermeyi amaçlamakta ve bilinçli bir şekilde İran’daki işçilere ve diğerlerine hitap etmektedir.

Demokratik talepler, kadınların istedikleri gibi giyinme, çalışacakları ve seyahat edecekleri yerleri seçme hakkı da dahil olmak üzere kadınlar için tam eşit hakları içermelidir. Bu kilit bir sorudur çünkü bu devrimci gençlik hareketi tam da kadınlara yönelik baskıya karşı başlatılmıştır ve kadınlar, özellikle de genç kadınlar mücadeleye yoğun bir şekilde katılmaktadır.

Konseyler ve hareket aynı zamanda teokratik rejimden sonra ne olabileceği konusunda da bir tartışma yürütmelidir. CWI (İşçi enternasyoneli için komite), işçiler, yoksullar ve gençler tarafından yönetilen bir hükümeti savunmaktadır. 

Bu, işçi hareketinin, yoksulların ve devrimci gençliğin mevcut rejimin işçi sınıfı, gençlik ve yoksulların temsilcilerinden oluşan geçici bir hükümet tarafından değiştirilmesini savunması gerektiği anlamına gelmektedir. Bir işçi hükümeti, kadınlar için tam eşit haklar da dahil olmak üzere devrimin temel taleplerini hayata geçirmek için derhal harekete geçecek ve İran’ın sosyalist dönüşümünü başlatacaktır ki bu sadece Ortadoğu’da değil tüm dünyada uluslararası bir yankı uyandıracaktır.

Kadınlar endüstriyel mücadelelerde ön saflarda

İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerde kamu sektörü çalışanları saldırı altında olduğu için kadınlar Avrupa’daki sendikal mücadelelerde de ön saflarda yer aldı. Birleşik Krallık’ta Kraliyet Hemşireler Koleji’ne bağlı hemşireler, bir zamanlar tüm dünyada işçilerin ve yoksulların gıpta ile baktığı Ulusal Sağlık Hizmetini savunmak için ücret ve koşullar konusunda ilk kez greve gittiler. Ambulans çalışanları, öğretmenler, genç doktorlar, üniversite personelleri ve devlet memurları da ücret ve koşullar için greve giderken, kadınlar ön saflarda yer alıyor. Çalışanların ve hizmet kullanıcılarının çoğunluğunu oluşturmaları ve aile içindeki bakım rolleri nedeniyle kadınlar kamu sektöründeki kesintilerden iki kat daha fazla zarar görmektedir. Toplumlarımızın ve ailelerimizin ihtiyaç duyduğu hayati hizmetleri sunmak için nelerin gerekli olduğunu görebiliyoruz. Değişim için en çok mücadele edenler genellikle en çok ezilenlerdir. Sendika üyelerinin yarısından fazlası kadındır ve özellikle kamu sektöründe yükselen grev dalgasında kadınlar ön plana çıkmıştır. Daha önce hiç greve gitmemiş olan pek çok kişi, kaynakların ve personelin artırılması taleplerini düşük ücretle mücadele ihtiyacıyla ilişkilendirerek grev alanlarına ve mitinglere büyük sayılarda katılıyor. İşçilerin birlikte grev yapma fikrine verdikleri destek ve patronları ve hükümeti taleplerini kabul etmeye zorlama arzusu, sendika liderlerinin eylemleri koordine etmeye başlamasına yardımcı oldu. 

Fransa’da Macron’un emeklilik yaşını 64’e çıkarma girişimi büyük bir muhalefetle karşılaştı. Macron’un yasası, çocuk sahibi olmak için kariyerlerine ara veren kadınları cezalandıracaktır. İşte bu nedenle emeklilik reformuna karşı düzenlenen protestolarda kadınlar öne çıktı. İki milyon kişi daha iyi ücretler için ve emeklilik reformuna karşı ülke çapında gösteri yaptı. Her dört kamu sektörü çalışanından biri greve gidiyor.

Almanya’da da son dönemde çok sayıda işçi greve gitti. 100,000 posta çalışanı ücret görüşmeleri sırasında işverenleri üzerinde baskı oluşturmak için greve gitti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan hastane çalışanları, birkaç yıldır hastanelerde daha fazla personel istihdam edilmesi için mücadele ediyor. Bazı hastanelerde personel sayısını arttırmak için “sağlık güvenliği sözleşmeleri” ile zafer kazandılar. Bazı bölgelerde hastane çalışanları şu anda kamu sektöründeki en mücadeleci işgücünü oluşturuyor ve mevcut grev dalgasında önemli bir rol oynuyorlar. Örneğin Berlin’de 9 Şubat’ta kamu sektörü çalışanlarının ortak bir uyarı grevi gerçekleşti. Hastane işçileri, çöpçüler, su işçileri ve üniversite işçilerinin katıldığı bu grevde binlerce kişi işçi sınıfının gücünü göstermek için başkent boyunca yürüdü.

Dünya ekonomik, siyasi, sosyal ve çevresel istikrarsızlıkla karşı karşıya. Kapitalistler kendi sistemleri için dünyanın dört bir yanındaki işçilere ve kitlelere saldırmayı içermeyen bir çıkış yolu bulamıyorlar. Ve sosyalist bir alternatif için mücadele edilmediği sürece bu saldırının yükünü kadınlar çekecektir.

Ekim 1917’den ilham almak

Yüz yılı aşkın bir süre önce gerçekleşen Rus Devrimi’nden ilham alabiliriz. 1917 ve 1927 yılları arasında sosyalist hükümet, kadınlara erkeklerle resmi yasal eşitlik sağlayan bir dizi yeni yasa çıkardı. Evlilik, karşılıklı rızaya dayalı kolay bir kayıt süreci haline getirildi. ‘Gayrimeşru’ çocuk kavramı ortadan kaldırıldı. Ücretsiz, yasal kürtaj her kadının hakkı haline getirildi. Eşcinsellik suç olmaktan çıkarıldı. Kadınları ev işlerinden kurtarmak ve ekonomik ya da sosyal kaygılar olmaksızın ilişki geliştirebilmelerini sağlamak için ortak kreşler, çamaşırhaneler ve kantinler kuruldu. Bu politikaların birçoğu bugün birçok ülkeden çok daha ilerideydi.

Kadınları ve tüm ezilen kesimleri tüm ülkelerdeki işçi sınıfıyla birleşmeye çağırıyoruz. Sadece işçi sınıfı kapitalist sistemi yıkacak ve kadınların çifte ezilmişliğine son verecek güce sahiptir. Daha kısa bir çalışma haftası, sendikal ücret oranları, eşit ücret ve enflasyon yoluyla kemer sıkmaya gidilmeyen, ücretsiz ve erişilebilir çocuk bakımı ve ücretsiz ve erişilebilir kürtaj ve doğum kontrolü hakkı olan bir dünya talep ediyoruz.

Heather Rawling, CWI

Yazının orijinali https://www.socialistworld.net/2023/03/07/iwd-2023-working-class-women-and-developing-a-programme-and-strategy-to-overcome-oppression/


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir